Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

sekretesspolicy

Vi respekterar och värnar om integriteten för alla som besöker vår webbplats samt skyddet av deras personliga information. Av skäl som har med dataskyddslagar att göra, är det FINOX AG som sköter behandlingen av dina personuppgifter.

Syftet med denna sekretesspolicy är att beskriva principerna som styr vår användning av personlig information som vi kan erhålla om dig. Genom att använda denna webbplats, eller (i förekommande fall) genom att registrera dig som användare av tjänsterna som vi tillhandahåller, ger du ditt samtycke till denna användning. Vi ber dig att läsa igenom denna sekretesspolicy noga. Eventuella tvister som kan uppstå gällande integritet kommer att behandlas med utgångspunkt i denna policy, dataskyddsförklaringen (i förekommande fall) på denna webbplats samt bestämmelserna i schweizisk lag.

Vi kan ändra vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi ber dig därför att med jämna mellanrum kontrollera den så att du känner till den senaste versionen som gäller varje gång du går in på denna webbplats.

vilken information samlar vi in?

1. Aggregerad information

Vi följer användningen av denna webbplats genom att samla in aggregerad information. Inga personligen identifierbara uppgifter samlas in i denna process. Normalt samlar vi in information om antalet besökare på webbplatsen, på enskilda webbsidor samt ursprungligt domännamn för besökarens internetleverantör. Denna information används för att förstå hur besökaren använder webbplatsen och kan komma att delas med andra företag inom FINOX AG och med tredje part.

2. Personlig information

Om du ombeds att registrera dig för att använda den här webbplatsen, fylla i en ansökan online eller lämna uppgifter när du ringer vår hjälplinje, kommer vi att samla in personligt identifierbar information, t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt hemland och annan information som du frivilligt lämnar.

Ibland kan vi erhålla känslig personlig information om dig, exempelvis sådant som handlar om fysisk eller mental hälsa eller tillstånd, men endast om du frivilligt ger oss den informationen. Det kan också hända att vi får information om dina åsikter, t.ex. om du ger oss feedback eller ställer frågor till oss.

Vi kan också ibland få information om dig från andra källor som vi lägger till den information som vi redan har om dig, detta för att hjälpa oss att förbättra och personanpassa våra tjänster för dig.

hur använder vi din information?

Om vi har samlat in personlig information om dig (t.ex. för att du har registrerat dig som användare eller kontaktat oss) kommer vi att behålla och använda sådan information i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuell dataskyddsförklaring som vi lämnat till dig när du försåg oss med din personliga information

FINOX AG, inklusive dess filialer, divisioner och grupper världen över och/eller företag som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning, kommer att använda eventuell personligt identifierbar information som du väljer att ge oss och som behövs för den service som du vill ha. Vi bibehåller kontroll över och ansvar för användningen av denna information. Vissa av dessa uppgifter kan komma att lagras eller behandlas i datorer belägna i andra jurisdiktioner, t.ex. USA, vars dataskyddslagar kan skilja sig från jurisdiktionen där du bor. I sådana fall kommer vi att säkerställa att lämpligt skydd finns som kräver att databehandlingen i det landet sker under upprätthållande av dataskydd som motsvarar det som gäller i Schweiz.

Informationen kommer att hjälpa oss att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Till exempel kan vi analysera kön eller ålder på besökare på sidor om ett visst läkemedel eller ett sjukdomstillstånd, och vi kan använda den analysen av aggregerad information internt eller dela den med andra. Det hjälper oss också att personanpassa viss kommunikation med dig angående tjänster och kampanjer som kan vara intressanta för dig eller för att uppfylla dina önskemål och utveckla vår affärsrelation med dig och de parter som du representerar.

delning och överföring av uppgifter

FINOX AG delar personligt identifierbara uppgifter om dig med olika externa företag eller representanter som utför tekniskt underhåll eller hjälper oss att genomföra affärstransaktioner, t.ex. tillhandahålla kundtjänster, skicka marknadsinformation om våra produkter, tjänster och erbjudanden. Det kan också hända att vi delar personligt identifierbara uppgifter med vårt företags dotterbolag och filialer. Alla dessa företag och representanter är tvungna att följa villkoren i våra sekretesspolicyer.

avsluta fortsatt kommunikation från oss

Om vi har angivit (i en dataskyddsförklaring på denna webbplats) att vi kommer att kontakta dig med information om produkter eller tjänster från oss eller andra företag inom FINOX AG och du inte längre vill ha sådan information, kan du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till:

info@finoxbiotech.com

”Observera: Adressera ditt meddelande till berörd avdelning.
I all kommunikation ska du tydligt uppge namn, eventuellt användarnamn och eventuella registreringsuppgifter samt namnet på denna webbplats.”

skydd av din information

Om vi samlar in information om dig kommer vi att lagra den på en säker server som är lösenordsskyddad och avskärmad mot omvärlden med hjälp av en brandvägg. Vi har implementerat säkerhetspolicyer som ska garantera, så långt det är möjligt, säkerheten och integriteten för all vår information, även din personliga information

användning av cookies

Cookies är små filer som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. Om du ombeds att registrera dig för att använda den här webbplatsen kommer cookies att skapas och överföras till din hårddisk första gången du registrerar dig. De används sedan för att identifiera din dator och ge dig upprepad åtkomst till webbplatsen utan att inloggning krävs varje gång. Cookies används uteslutande för att du snabbare ska komma åt webbplatsen och den information som du vill se. De flesta webbläsare accepterar cookies, men du kan oftast ändra webbläsarens inställningar för att förhindra överföringen. Tänk dock på att vissa funktioner kan gå förlorade om du gör det.

representanter och tjänsteleverantörer

Vi ger ibland andra företag och individer i uppdrag att sköta vissa funktioner åt oss. De kan behöva ha tillgång till din personliga information, men enbart i syfte att utföra sina uppdrag.

missbruk

Informationen om dig som vi samlar in eller erhåller kan användas för att undersöka och förhindra olaglig verksamhet eller aktiviteter som hotar vårt nätverk eller på annat sätt äventyrar tillhandahållandet av denna webbplats.

åtkomst och rättelser

Om vi behandlar personlig information om dig har du enligt schweizisk dataskyddslagstiftning rätt att begära att få åtkomst till den personliga informationen (en service som vi kan begära ersättning för).

Du har även rätt att begära att eventuella felaktigheter i din information ska rättas till utan kostnad. Du kan be oss ändra dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till:

info@finoxbiotech.com

Observera: Adressera ditt meddelande till berörd avdelning.

I all kommunikation ska du tydligt uppge namn och vad ditt ärende gäller och dessutom inkludera ditt användarnamn eller registreringsuppgifter (i förekommande fall).

kontakta oss

Med ”FINOX AG”, ”Finox Biotech”, ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” avses FINOX AG. Du kan kontakta FINOX AG genom att skicka ett e-postmeddelande till:

FINOX AG
Technikumstrasse 2
CH-3401 Burgdorf
Schweiz

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy