Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

terapeutiskt fokus

Finox Biotech grundades med ambitionen att bli det nya förstahandsvalet när det gäller läkemedel för fertilitetsbehandling. Våra fertilitetsläkemedel är positivt differentierade från referensprodukterna genom sin kostnadseffektivitet och användningen av innovativa administrationshjälpmedel

vårt mål är att

  • bygga en komplett portfölj med läkemedel och tjänster inom reproduktionsmedicin
  • differentiera våra produkter och tjänster med hjälp av innovativa hjälpmedel  genom att vårt företag fokuserar uteslutande på  fertilitet
  • förse patienten med säkra, effektiva och användarvänliga fertilitetsbehandlingar.

 

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy