Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

kliniska prövningar

Finox Biotech satsar på att utveckla mediciner som förbättrar tillvaron för patienter, och IVF-specialister. Vi har för avsikt att bygga upp en komplett portfölj med reproduktionsläkemedel och vår vision är att bli förstahandsvalet för samarbete när det gäller läkemedel för fertilitetsbehandlingar. Vårt team tillhandahåller global support för läkemedelsutveckling, godkännande enligt regelverk, efterhandsgodkännande och livscykelmanagement.

Ett av nyckelstegen i denna process är klinisk utveckling, där frivilliga eller patienter får behandling och resultaten övervakas.

Finox Biotechs helintegrerade kliniska utvecklingsverksamhet sträcker sig från aktiviteter på ett tidigt stadium till full klinisk utvecklingsstyrning av organisationens kliniska program.

Dessutom är vår organisation för medicinska frågor fokuserad på att utveckla vetenskaplig och medicinsk kunskap och hanterar projekt i fas IIIb och fas IV.

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy