Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

strävan & vision

grundat med ambitionen att bli ledande inom fertilitetsbehandling

FINOX Biotech grundades 2007 i Schweiz och har sedan dess arbetat med att implementera vår vision att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva och patientvänliga fertilitetsprodukter. Vi är specialiserade på utveckling av fertilitetsläkemedel och innovativa, patientvänliga administreringshjälpmedel.

strävar efter att förenkla fertilitetsbehandling

Vi är det enda bioteknikföretaget som fokuserar uteslutande på området fertilitet, vilket innebär att all vår expertis används för utveckling av kostnadseffektiva läkemedel som är lätta för patienten att administrera. Vi har för avsikt att bygga upp en komplett portfölj med reproduktionsläkemedel och vår vision är att bli förstahandsvalet för samarbeten inom området fertilitet.

globala samarbetspartner

Med hjälp av våra fertilitetsläkemedel vill vi skapa mervärde för patienter, IVF-specialister och investerare. Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy