Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

Om Gedeon Richter Plc.

Mission och vision

Den europeiska, farmaceutiska företagsgruppen Gedeon Richter Plc. grundades 1901 i Ungern där man har sitt huvudkontor. Gruppens mission är att förse människor med högkvalitativa medicinska produkter som förbättrar livskvaliteten. Gedeon Richter Plc. har ett gediget expertkunnande inom gynekologi och har under många år utvecklat innovativa produkter. Inom gruppen arbetar ett engagerat internationellt team, och man har dessutom byggt upp solida allianser med strategiska partner. Gruppens mål är att bli ett multinationellt företag med specialprodukter som innehåller ett högt mervärde och som hjälper miljontals patienter världen över, samtidigt som man vill skapa värde för sina aktieägare genom att expandera företagets aktiviteter.

Strategi

Richter är på väg att utvecklas från ett i huvudsak regionalt, mellanstort läkemedelsföretag som producerar allmänna produkter till ett globalt företag fokuserat på specialläkemedel. Man har identifierat följande strategiska inriktningar: gynekologi, biologiska mediciner och forskning kring nya substanser. Samtidigt tänker man behålla portföljen med allmänna produkter. Richters strategi är att växa till en stabil leverantör av specialläkemedel, främst inom det gynekologiska området, samtidigt som man tillhandahåller en varierad produktportfölj som täcker de största terapeutiska områdena.

Internationell närvaro

Förutom de ungerska anläggningarna har Richter fem tillverkningsenheter, en utvecklingsenhet, 29 representationskontor och 38 dotterbolag med vinstdrivande verksamhet och marknadsföringsaktiviteter. Varumärket Richter är väletablerat i Central- och Östeuropa samt i OSS-länderna. Inom det gynekologiska området expanderar man nu sin närvaro i Västeuropa. 2013 började företaget expandera ytterligare i Latinamerika. Richter Groups årliga omsättning uppgår till 1,2 miljarder euro. Mer än 90 procent härrör från export. Marknadsföringsnätverket täcker fem kontinenter, och Richters produkter distribueras i mer än 100 länder. De största internationella marknaderna finns inom EU och OSS-länderna, men Richters produkter säljs även i t.ex. Kina och USA. Företaget har 11 000 anställda världen över.

Produktportfölj

I Richter Groups produktportfölj ingår 200 produkter i 400 presentationsformer. Den dominerande delen av företagets omsättning härrör fortfarande från allmänna läkemedel, men Richter marknadsför även egenutvecklade sammansättningar och licensierade produkter. De största terapeutiska områdena utgörs av gynekologi (38 % av försäljningen), hjärt-kärl-området, centrala nervsystemet, muskelavslappnande medel och mag-tarm-området. Produktsortimentet utökas med tre till fem mediciner per år, och Richters egna bioekvivalenta läkemedel med högt mervärde kommer snart att utgöra nya behandlingsalternativ.

FoU och innovation

Med fler än 1 000 anställda och en årlig budget på 112 miljoner euro (10 % av försäljningen) inom forskning och utveckling är Richter idag den mest betydande farmaceutiska forskningsbasen i den centraleuropeiska och östeuropeiska regionen. Forskning och utveckling täcker tre områden: ny forskning (nya kemiska enheter), allmän produktutveckling och rekombinanta bioteknologiska aktiviteter. Forskningen kring nya substanser fokuserar traditionellt på sjukdomar i det centrala nervsystemet, och på detta område är det atypiska, antipsykotiska läkemedlet kariprazin den mest lovande nya produkten i portföljen. När det gäller bioteknologisk forskning och utveckling ligger fokus på onkologi och immunologi. I Richters biotekniska anläggningar i Tyskland och Ungern kan man tillverka bioekvivalenta läkemedel som baseras på både däggdjursceller och bakterieceller. De första bioteknologiska produkterna kommer att lanseras under 2017.

Fokus på kvinnors hälsa

Richter har mångårig erfarenhet inom det gynekologiska terapeutiska området. De första experimenten med steroider utfördes av företagets grundare. Idag tillhandahåller Richter ett av världens största sortiment inom hälsovårdsprodukter för kvinnor, och man expanderar kontinuerligt sin portfölj. Företaget erbjuder innovativa terapeutiska lösningar för alla ålderskategorier. Bland produkterna märks orala preventivmedel, akuta preventivmedel, mekaniska preventivmedel och plåster, svampdödande medel, medel mot benskörhet och produkter inom hormonersättningsterapi. Sedan 2010 har Richter även arbetat med forskning kring nya substanser inom gynekologi, i syfte att utveckla en ny kategori av mediciner för lindriga gynekologiska åkommor. Den första produkten av detta slag är en unik terapi för icke-kirurgisk behandling av fibroider i livmodern, och den har redan lanserats på flera marknader världen över.

Finox och Richter: Starkare tillsammans

Gedeon Richter Plc. förvärvade Finox Holding i juni 2016. Affären gör det möjligt för Richter att etablera sig inom det terapeutiska området för kvinnlig fertilitet och ytterligare utöka sin portfölj inom kvinnohälsa.

Mer information om Gedeon Richter Plc. finns på http://www.richter.hu

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy