Finox Biotech is a member of the Richter Group
Home
här finns vi

företagsansvar

Finox and Save the Children Switzerland - helping to hope

Finox Biotech driver ett program för socialt företagsansvar och mäter kontinuerligt vår följsamhet av lagar, etiska regelverk och internationella normer. Finox Biotechs implementering av socialt ansvar har som mål att gå längre än följsamheten och även verka för sociala välgärningar och åstadkomma en positiv inverkan genom aktiviteter kring miljön, konsumenter, anställda, samhället, intressenter och allmänheten i övrigt.

insatser för behövande barn

Som en del av vårt program för socialt företagsansvar stödjer Finox Biotech Rädda Barnen i Schweiz och deras globala projekt, med ett årligt ekonomiskt bidrag som motsvarar en donation på CHF 0,12 (€ 0,10) för varje Bemfola®-produkt som lämnar fabriken i Schweiz.

I programmet för socialt företagsansvar ingår också att anställda hos Finox Biotech kommer att delta i fältbesök hos Rädda Barnen-projekt runtom i världen.

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för en värld där barns rättigheter respekteras. En värld där alla barn kan leva med god hälsa och i trygghet.

  • Rädda Barnen är världens största oberoende barnrättsorganisation.
  • Vi kämpar mot att barn utnyttjas och utsätts för våld och övergrepp.
  • Rädda Barnen är politiskt, ideologiskt, ekonomiskt och religiöst oberoende.

”
Rädda Barnen är en Zewo-certifierad organisation. Zewo-kvalitetsstämpeln innebär att donationerna används på ett effektivt och riktat sätt. Interna och externa revisioner av projekt och ekonomi genomförs regelbundet för att säkerställa bästa möjliga resultat för barn runtom i världen.”

Media

Anslut för uppdateringar

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Switzerland användarvillkor sekretesspolicy