Finox Biotech is a member of the Richter Group
Hjem
her finner du oss

Personvernregler

Vi er svært opptatt av personvern og å sikre personopplysningene til brukerne av nettstedet vårt. Det er selskapet FINOX AG som håndterer personopplysningene dine og sørger for at all gjeldende personvernlovgivning overholdes.

Personvernreglene skal regulere vår bruk av alle opplysninger vi innhenter om deg. Når du bruker dette nettstedet, eller registrerer deg som bruker av våre tjenester (hvis aktuelt), samtykker du samtidig i denne bruken. Vi ber deg om å lese personvernreglene nøye. Enhver tvist som måtte oppstå rundt personvern, vil reguleres av disse personvernreglene, av eventuelle meddelelser om databeskyttelse på nettstedet samt av sveitsisk lov.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personvernreglene. Derfor oppfordrer vi deg til regelmessig å kontrollere hvilke regler som gjelder når du går inn på dette nettstedet .

hva slags informasjon innhenter vi?

1. Akkumulert informasjon

Vi overvåker bruken av dette nettstedet ved å samle inn akkumulert informasjon. Ingen av opplysningene som hentes inn på denne måten, kan brukes til å identifisere deg som person. Vanligvis samler vi inn informasjon om antall besøkende på nettstedet og hver enkelt nettside, og hvilket domenenavn brukeren har benyttet. Denne informasjonen bruker vi til å kartlegge hvordan nettstedet brukes, og det hender at vi deler den med andre selskaper innenfor FINOX AG og andre tredjeparter.

2. Personopplysninger

Dersom din bruk av dette nettstedet krever registrering, for eksempel ved at du må fylle ut et nettbasert skjema eller oppgi informasjon når du ringer vår servicetelefon, vil vi innhente personopplysninger om deg, som navn, e-postadresse, hjemland og annet. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.

Vi vil også kunne få behov for å innhente sensitive personopplysninger, for eksempel om din fysiske eller mentale helse, men også denne informasjonen er frivillig å oppgi. Videre kan vi be om informasjon om dine meninger, for eksempel dersom du henvender deg til oss med kommentarer eller spørsmål.

Vi kan også innhente informasjon om deg fra andre kilder for å komplettere den informasjonen vi allerede har, slik at vi kan tilby deg bedre og mer skreddersydde tjenester.

hvordan bruker vi dine opplysninger?

Dersom vi har innhentet personopplysninger om deg (f.eks. fordi du har registrert deg som bruker eller kontaktet oss), er vi forpliktet til å håndtere disse i henhold til de foreliggende personvernreglene og eventuelle meddelelser om databeskyttelse som du fikk da du oppga dine personopplysninger.

FINOX AG og dets datterselskaper og filialer over hele verden, og/eller selskaper som jobber på oppdrag fra oss, vil kunne bruke alle personopplysninger om deg som du har gitt frivillig, til å etterkomme dine forespørsler. Vi som selskap kontrollerer og er ansvarlige for disse opplysningene. Noe av informasjonen vil kunne lagres eller behandles på datamaskiner som befinner seg i andre rettsområder, som USA, der personvernlovgivningen kan avvike fra lovgivningen der du bor. I slike tilfeller vil vi sørge for nødvendige sikringstiltak slik at informasjonen likevel håndteres i samsvar med sveitsiske bestemmelser.

Vi innhenter informasjon om deg for lettere å kunne forstå dine behov og hvordan vi kan forbedre produktene og tjenestene våre. For eksempel kan vi analysere besøkendes kjønn eller alder på sider som omhandler en bestemt medisin eller tilstand, og bruke denne analysen internt eller dele den med andre. Videre kan vi bruke denne informasjonen til å tilpasse vår kommunikasjon med deg om tjenester og eventuelle tilbud som du kan være interessert i, etterkomme forespørsler fra deg eller videreutvikle vårt forretningsforhold med deg og eventuelle aktører som du representerer.

deling og overføring av informasjon

FINOX AG kan dele personopplysninger om deg med ulike tredjepartsforetak eller andre som på oppdrag fra oss utfører teknisk vedlikehold eller hjelper oss med andre oppgaver, som kundeservice, markedsføring eller annen kundekommunikasjon. Vi vil også kunne dele personopplysninger med våre datterselskaper og andre tilknyttede selskaper. Alle disse aktørene er pålagt å overholde våre personvernregler.

slik velger du bort ytterligere henvendelser fra oss

Dersom du i en meddelelse om personvern på dette nettstedet opplyses om at vi vil kontakte deg med informasjon om våre produkter og tjenester, eller produkter og tjenester fra andre FINOX AG-selskaper, og du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon, kan du sende en e-post til:

info@finoxbiotech.com

«NB: Vennligst merk e-posten med gjeldende avdeling.
Oppgi navn, brukernavn (hvis aktuelt) og registreringsopplysninger (hvis aktuelt) samt navnet på dette nettstedet i all kommunikasjon med oss.»

vern av dine opplysninger

Dersom vi innhenter opplysninger om deg, vil disse bli lagret på en sikker server som er passordbeskyttet og skjermet mot innsyn fra omverdenen med en brannmur. Vi har etablert sikkerhetsregler som så langt det er mulig skal sikre at all informasjon om deg, herunder personopplysninger, behandles konfidensielt.

ubruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små filer som sendes til nettleseren din og lagres på harddisken på datamaskinen. Hvis du må registrere deg for å bruke dette nettstedet, vil informasjonskapsler bli opprettet og sendt til harddisken din ved første gangs registrering. Deretter brukes disse til å identifisere datamaskinen din, slik at du kan få tilgang til nettstedet igjen senere uten å måtte logge inn hver gang. Informasjonskapselen brukes bare til å gi deg raskere tilgang til nettstedet og den informasjonen du er ute etter. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler, men du kan endre nettleserinnstillingene slik at informasjonskapselen ikke blir sendt til nettleseren. Vær imidlertid oppmerksom på at nettstedet i så fall kan miste noe funksjonalitet.
Enkelte ganger engasjerer vi andre selskaper eller konsulenter til å utføre oppdrag på våre vegne. Disse aktørene kan ha behov for tilgang til dine personopplysninger, men da kun for å utføre disse oppdragene.

upassende opptreden

Vi vil kunne bruke informasjon som vi har samlet inn og/eller mottatt om deg til å undersøke og bidra til å hindre ulovlig aktivitet eller aktivitet som truer vårt nettverk, eller på andre måter setter publiseringen av dette nettstedet i fare.

tilgang og korrigeringer

Dersom vi håndterer personopplysninger om deg, har du i henhold til sveitsisk personvernlovgivning rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Administrasjonskostnader kan påløpe i forbindelse med slike forespørsler.

Du har også rett til å kreve at uriktige opplysninger om deg korrigeres , uten at dette medfører kostnader for deg. Forespørsler om endring av personopplysninger sendes per e-post til:

info@finoxbiotech.com

NB: Vennligst merk e-posten med gjeldende avdeling.

Vennligst oppgi navn og emne for meldingen ved alle henvendelser til oss, samt brukernavn og registreringsopplysninger hvis dette er aktuelt.

slik kommer du i kontakt med oss

Benevnelser som «FINOX AG», «Finox Biotech», «vi», «oss» og «vår(e)» henviser til FINOX AG. Du kan kontakte FINOX AG ved å sende en e-post til:

FINOX AG
Technikumstrasse 2
CH-3401 Burgdorf
Sveits

Media

Besøk oss for å få siste nytt

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Sveits Ansvarsfraskrivelse Personvernregler