Finox Biotech is a member of the Richter Group
Hjem
her finner du oss

Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er levert av FINOX AG, Burgdorf, Sveits. Selv om vi har utvist rimelig aktsomhet i utformingen av dette nettstedet, er vi ikke ansvarlige for handlinger utført av personer eller organisasjoner, uansett hvor disse befinner seg, som er et direkte eller indirekte resultat av informasjon som finnes på eller er tilgjengelig via dette nettstedet, selv om slik informasjon kommer fra oss eller fra tredjepart. Ingenting på dette nettstedet skal oppfattes som råd eller anbefalinger fra vår side. Nettstedet skal ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller handlinger.

Den medisinske utviklingen er en kontinuerlig prosess, og vi kan ikke garantere at all informasjon på dette nettstedet er fullstendig oppdatert til enhver tid. Derfor tilbys denne informasjonen «som den er» og «som den er tilgjengelig». Vi gir ingen garantier, løfter eller tilsagn, verken eksplisitte eller underforståtte, om noe av innholdet på dette nettstedet. All bruk av informasjon hentet eller nedlastet fra eller via dette nettstedet, skjer på brukerens risiko og ansvar.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment som en erstatning for rådgivning fra fastlege eller spesialist. Informasjonen om produktene som omtales på nettstedet, kan variere fra land til land. Pasienter og helsearbeidere bør konsultere lokale medisinske aktører og regulerende myndigheter for informasjon som gjelder for deres land. FØR DU FORETAR DEG NOE VEDRØRENDE ET PROBLEM ELLER TEMA SOM OMTALES PÅ DETTE NETTSTEDET, MÅ DU RÅDFØRE DEG MED EN KVALIFISERT HELSEARBEIDER.

opphavsrett

Opphavsrett til dette nettstedet omfatter uten begrensninger alle nettstedets dokumenter, filer, tekst, bilder, illustrasjoner, verktøy og kode samt alt som utgjør nettstedets generelle «utseende og uttrykk», og tilhører FINOX AG, Burgdorf, Sveits (med enerett), eller våre tredjepartsleverandører.

Det er tillatt å kopiere og skrive ut utdrag eller dokumenter fra dette nettstedet (med unntak av innhold som er angitt som eid av tredjepart) for ikke-kommersiell bruk, forutsatt at ingen meddelelser om enerett eller andre rettigheter eller eventuelle ansvarsfraskrivelser fjernes fra disse kopiene eller utskriftene. Ingen logoer eller merkenavn som tilhører FINOX skal brukes eller kopieres uten skriftlig tillatelse fra selskapet.

Foruten bruken som er spesifisert over, er det ikke tillatt å reprodusere noe av innholdet på dette nettstedet, i noen form, herunder å omgruppere, utlede arbeider basert på dette nettstedet og/eller dets innhold, eller innlemme det i andre nettsteder, elektroniske gjenfinningssystemer eller publikasjoner. Det er ikke tillatt å lenke til dette nettstedet fra andre nettsteder uten skriftlig tillatelse fra FINOX.

Vi kan ikke garantere din rett til å bruke innhold på dette nettstedet som tilhører tredjepart, og før du bruker eller laster ned slikt innhold, må du innhente tillatelse fra tredjepartseier. Innhold som er beskyttet av opphavsrett, kan ikke endres. Eventuelle forfatterhenvisninger eller meddelelser om opphavsrett som følger innholdet, kan heller ikke endres uten tillatelse.

Med unntak av den begrensede tillatelsen som er gitt over, skal ingenting av innholdet på dette nettstedet oppfattes som en innrømmelse av ytterligere rettigheter eller lisenser.

Alle produktnavn som omtales på dette nettstedet, er varemerker under FINOX, med unntak av varemerker som det er opplyst om tilhører andre selskaper. Alle produktnavn er opphavsrettsbeskyttet.

retten til å bruke informasjon fra brukere

Dersom du sender inn informasjon til bruk på nettstedet (som omfatter uten begrensninger personopplysninger, knowhow, kommentarer, ideer, spørsmål, metoder, sammendrag eller tilsvarende), samtykker du i at (i) dette materialet ikke behøver å behandles konfidensielt og at (ii) du gir oss vedvarende, kostnadsfri, ikke-eksklusiv og ubegrenset tillatelse til å bruke, legge frem, kopiere, endre, tilpasse, publisere og oversette alt eller deler av slikt materiale, uansett bruk eller formål. Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å fjerne eller slette, helt eller delvis, alt materiale som du avgir for bruk på dette nettstedet.

tredjeparters nettsteder og innhold

På dette nettstedet kan det finnes innhold som tilhører tredjepart (f.eks. artikler, informasjonsstrømmer eller referater), samt hypertekstlenker til nettsteder som tilhører tredjepart. Vi gjør slikt tredjepartsinnhold tilgjengelig som en service til kundene våre. Vi har ingen kontroll over nettsteder som tilhører tredjepart, eller over informasjon som tilhører tredjepart, og som vi henviser til eller gjør tilgjengelig via dette nettstedet. Av den grunn går vi ikke god for, støtter eller anbefaler tredjeparts nettsteder eller innhold, og vi påtar oss heller ikke ansvar for disse. I særdeleshet påtar vi oss ikke ansvar dersom innhold som tilhører tredjepart (uansett om dette er tilgjengelig på vårt eller andre nettsteder) påstås å krenke en persons opphavsrett, og vi tar heller ikke ansvar for informasjon eller meninger som formidles via tredjeparts nettsteder eller innhold.

endringer på dette nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å endre hele eller deler av dette nettstedet eller denne ansvarsfraskrivelsen etter eget forgodtbefinnende og uten forhåndsvarsel. Endringer i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder fra neste gang du besøker nettstedet. Uaktet informasjonen ovenfor er vi ikke forpliktet til å holde nettstedet oppdatert.

Media

Besøk oss for å få siste nytt

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Sveits Ansvarsfraskrivelse Personvernregler