Finox Biotech is a member of the Richter Group
Hjem
her finner du oss

Om Gedeon Richter Plc.

Forretningsidé og visjon

Gedeon Richter Plc., etablert i 1901 og med hovedkontor i Ungarn, er et europeisk farmasikonsern som leverer medisinske produkter av høy kvalitet til publikum for å bedre deres livskvalitet. Richter har som mål å bli et multinasjonalt spesialistforetak med produkter som gir høy merverdi, og som hjelper millioner av pasienter over hele verden, samt å skape verdier for aksjonærene ved å utvide virksomheten. Dette er mulig takket være selskapets solide erfaring innen gynekologi, årelange tradisjoner innen innovasjon, et dedikert internasjonalt team og sterke allianser med Richters strategiske partnere.

Strategi

I overgangsprosessen fra å være et generisk mellomstort farmasøytisk selskap som er regionalt basert, til et globalt spesialisert farmasiforetak, har Richter gjort de strategiske veivalgene som skisseres nedenfor. Samtidig ønsker de også å opprettholde den generelle porteføljen som er gynekologi, biomedisin og original forskning. Richters strategi er å bli et sterkt foretak innen spesialfarmasi, med hovedfokus på gynekologi, samtidig som de har en diversifisert portefølje som dekker de viktigste terapeutiske områdene.

Internasjonal tilstedeværelse

I tillegg til anlegget i Ungarn har Richter fem produksjonsenheter, én utviklingsenhet, 29 representasjonskontorer samt 38 datterselskaper innen handel og salg. Richter-merket er godt innarbeidet i det sentrale Øst-Europa og SUS, og konsernet ekspanderer på gynekologiområdet i Vest-Europa. I 2013 innledet konsernet en ytterligere ekspansjon i Latin-Amerika. Richter-konsernets årsomsetning er på 1,2 milliarder euro, hvorav mer enn 90 % kommer fra eksport. Med et salgsnett som dekker fem kontinenter, distribueres Richter-produktene i mer enn 100 land. De største internasjonale markedene inkluderer EU og SUS-landene, men du finner også Richter-produkter i for eksempel Kina og USA. Konsernet sysselsetter 11 000 mennesker på verdensbasis.

Produktportefølje

Richter-konsernets portefølje består av 200 produkter i 400 utførelser. Selv om størstedelen av konsernets omsetning fortsatt stammer fra generelle legemidler, selger Richter også egenutviklede medikamenter og lisensierte produkter. De viktigste terapeutiske områdene omfatter gynekologi (38 % av omsetningen), det kardiovaskulære systemet, sentralnervesystemet, muskelavslappende midler og det gastrointestinale systemet. Produktsortimentet utvides med 3–5 legemidler per år, og Richters egne biosimilære legemidler med høy merverdi vil snart gi flere behandlingsmuligheter.

Forskning og utvikling samt innovasjon

Med mer enn 1000 medarbeidere og et årsbudsjett på 112 millioner euro (10 % av omsetningen) innen forskning og utvikling representerer Richter i dag den mest betydningsfulle farmasøytiske forskningsbasen i den sentral- og østeuropeiske regionen. Forskning og utvikling dekker tre områder: original forskning (nye kjemiske substanser), generell produktutvikling og rekombinant bioteknologisk virksomhet. Original forskning er tradisjonelt fokusert på sykdommer i sentralnervesystemet, der det atypiske antipsykotikumet cariprazin er det mest lovende nye produktet i porteføljen. Samtidig er det bioteknologiske forsknings- og utviklingsarbeidet konsentrert om onkologi og immunologi. Richters anlegg for bioteknikk i Tyskland og Ungarn gjør det mulig å fremstille både pattedyr- og bakteriecellebaserte biosimilarer. De første bioteknologiske produktene vil bli lansert i løpet av 2017.

Fokus på kvinners helse

Richter har lang erfaring innen gynekologiske behandlinger, som går helt tilbake de første forsøkene med steroider utført av konsernets grunnlegger. For tiden jobber Richter med å gjøre tilgjengelig ett av verdens bredeste utvalg av helseprodukter for kvinner, samtidig som de fortsetter å utvide porteføljen. Med sine orale prevensjonsmidler og nødprevensjonsmidler, pessarer og prevensjonsplaster, antifungale midler, behandlingsprodukter for osteoporose og hormonerstatning tilbyr konsernet innovative terapeutiske løsninger for alle aldersgrupper. Siden 2010 har Richter også drevet original forskning innen gynekologi med sikte på utvikle en ny klasse legemidler for benigne gynekologiske tilstander. Det første av disse produktene, en unik behandling for ikke-kirurgisk behandling av uterine fibroider, har allerede blitt lansert på flere markeder rundt om i verden.

Finox og Richter: Sterkere sammen

Gedeon Richter Plc. kjøpte Finox Holding i juni 2016. Transaksjonen gir Richter muligheten til å etablere sin tilstedeværelse innen behandling av kvinnelig infertilitet samt utvide porteføljen av produkter for kvinners helse ytterligere.

For mer informasjon om Gedeon Richter Plc. kan du besøke: http://www.richter.hu

Media

Besøk oss for å få siste nytt

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Sveits Ansvarsfraskrivelse Personvernregler