Finox Biotech is a member of the Richter Group
Hjem
her finner du oss

historikk

2014

Satellite Symposium ved European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) i München den 30. juni.
Europakommisjonen gir Finox Biotech tillatelse til å markedsføre bemfola®.
Komiteen for legemidler til mennesker (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) stiller seg positive til bemfola som behandling av infertilitet.
Finox Biotech annonserer at de første pasientene er klare for å delta i fase III (FIN3002) av en amerikansk nøkkelstudie av rFSH.

2013

Den amerikanske bemfola-nøkkelstudien settes i gang.
bemfola søkes godkjent av det europeiske legemiddelverket (EMA).
FIN3001: primært endepunkt oppnådd for fase III (Europa).

2012

Det inngås en avtale med FDA om en protokollvurdering (SPA) av fase III.

2011

Swissmedic innvilger etableringslisens.
Den første bemfola-babyen blir født.
Injeksjonspenn II tildeles designprisen Red Dot.
Vitenskapelig rådgivning fra MHRA.
SME-status i EMA innvilget.

2010

Pre-IND-møte med FDA.
FIN3001: oppstart av fase III i Europa.

2009

Injeksjonspenn I tildeles designprisen Red Dot.
FIN1001: oppstart av fase I i Europa.
Prekliniske tester av AFOLIA sluttført.

2008

Vitenskapelig rådgivning fra EMA.
ISO 9001- / 13485-sertifisering.
Vitenskapelig rådgivning fra AGES.
Utvikling av aktivt virkestoff.
r-hFSH-celleklone identifisert.

2007

Innlisensiering av r-FSH/bemfola.
Selskapet stiftet.

Media

Besøk oss for å få siste nytt

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Sveits Ansvarsfraskrivelse Personvernregler