Finox Biotech is a member of the Richter Group
home
Toimipaikkamme

Oikeudellinen huomautus

Tämän sivuston tarjoaa FINOX AG, Burgdorf, Sveitsi. Vaikka olemme noudattaneet tämän verkkosivuston laadinnassa huolellisuutta, emme kuitenkaan vastaa minkäänlaisista organisaation tai luonnollisen henkilön suorittamista toimenpiteistä, jotka perustuvat tämän verkkosivuston suoraan tai välillisesti sisältämään tietoon, riippumatta siitä, onko kyseessä meidän vai kolmannen osapuolen tarjoama tieto. Mitään tällä verkkosivulla olevaa ei pidä tulkita neuvoksi tai suositukseksi. Tätä verkkosivua ei tule käyttää perusteena millekään päätökselle tai toimenpiteelle.

Lääketieteen jatkuvan kehityksen ja edistysaskeleiden vuoksi tämän verkkosivun sisältö ei välttämättä ole aina täysin ajan tasalla, ja siksi tiedot tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”kuten ne ovat saatavissa”. Emme anna minkäänlaisia – nimenomaisia emmekä epäsuoria – takuita, vakuutuksia taikka sitoumuksia verkkosivustomme sisällöstä. Tältä verkkosivustolta tai sen kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö tapahtuu omalla riskilläsi ja omaa harkintaasi käyttäen.

Tällä verkkosivustolla oleva tieto ei korvaa lääketieteellistä neuvontaa. Tällä verkkosivustolla mainittujen tuotteiden tiedot voivat vaihdella maasta toiseen. Potilaiden ja terveydenhoidon ammattilaisten tulee tarkistaa paikallisilta terveydenhuollon resursseilta ja sääntelyviranomaisilta omaan maahansa sovellettavat tiedot. SINUN ON ENNEN TOIMEEN RYHTYMISTÄ KONSULTOITAVA SOPIVAN PÄTEVYYDEN OMAAVAA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTA KAIKISSA ONGELMISSA JA TAPAUKSISSA, JOITA KÄSITELLÄÄN TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA.

Tekijänoikeus

Tämän sivuston tekijänoikeudet, mukaan lukien rajoittamattomat tekijänoikeudet kaikkiin sivuston asiakirjoihin, tiedostoihin, teksteihin, kuviin, grafiikkaan, apuvälineisiin ja sen sisältämään koodiin sekä verkkosivujen yleiseen ulkoasuun omistaa FINOX AG, Burgdorf, Sveitsi (kaikki oikeudet pidätetään) tai kolmansina osapuolina olevat palveluntarjoajat.

Tältä sivustolta saa kopioida ja tulostaa otteita ja asiakirjoja (lukuun ottamatta kaikkea kolmannen osapuolen omistamaa sisältöä, joka on tunnistettavissa sellaiseksi) omaan ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että kaikissa kopioissa ja tulosteissa säilytetään kaikki niiden sisältämät tekijänoikeusilmoitukset tai omistusoikeudet. Mitään FINOX-logoja ja -tavaramerkkejä ei saa käyttää tai kopioida millään tavalla ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Tämän verkkosivuston sisällön muunlainen kuin edellä erikseen mainittu jäljentäminen osittain tai kokonaan kaikissa muodoissa mukaan lukien julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä (“framing”), verkkosivuston ja/tai sen sisällön käyttäminen minkä tahansa teoksen pohjana ja yhdistäminen muihin verkkosivustoihin, sähköisiin hakujärjestelmiin tai julkaisuihin on kielletty. Toisten sivustojen linkittäminen tälle verkkosivustolle on kielletty, ellei FINOX ole myöntänyt siihen etukäteen kirjallista lupaa.

Emme voi taata, että sinulla on oikeus käyttää tällä sivulla olevaa kolmannen osapuolen omistamaa sisältöä, ja sinun tulee saada lupa kolmannelta osapuolelta tällaisen sisällön käyttämiseen ja lataamiseen. Tekijänoikeudella suojattua sisältöä ei saa muuttaa, eikä sisällössä esiintyvää tekijän ansioksi lukemisen ilmoitusta tai tekijänoikeusilmoitusta saa muuttaa ilman etukäteen saatua asianmukaista lupaa.

Yllä esitettyä rajoitettua lupaa lukuun ottamatta mitään tällä verkkosivustolla olevaa ei pidä tulkita minkään luvan tai lisenssin myöntämiseksi.

Lukuun ottamatta niitä tuotemerkkejä, jotka on merkitty toisten yritysten omistamiksi, kaikki tällä verkkosivustolla mainitut tuotemerkit ovat FINOXin tavaramerkkejä, ja kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeus käyttää käyttäjän antamia tietoja

Lähettämällä meille aineistoa sisällytettäväksi tälle verkkosivustolle (mukaan lukien henkilötiedot, osaaminen, kommentit, ideat, kysymykset, tekniikat, otteet ja vastaavat rajoituksetta) hyväksyt (i) että aineistoa ei pidetä luottamuksellisena ja (ii) että myönnät meille maailmanlaajuisen, ikuisen, tekijänpalkkioista vapautetun, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, luovuttaa, kopioida, muuttaa, mukauttaa, esittää julkisesti ja kääntää muille kielille kaikkea aineistoa rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen. Pidätämme oikeuden rajattoman harkintavaltamme mukaisesti poistaa ja pyyhkiä minkä tahansa verkkosivustolle lähettämäsi aineiston.

Kolmannen osapuolen verkkosivut ja niiden sisältö

Tämä verkkosivusto voi sisältää kolmannen osapuolen omistamaa sisältöä (esim. artikkeleita, tietoja tai otteita) ja ne voivat sisältää myös linkkejä kolmansien osapuolten omistamille verkkosivuille. Tarjoamme nämä kolmannen osapuolen sisällöt ja linkit huomaavaisuudesta käyttäjiämme kohtaan. Meillä ei ole päätösvaltaa näitä kolmansien osapuolten sivustoja tai tällä verkkosivustolla esitettyjä tai sen kautta ladattuja tai viitattuja kolmannen osapuolen sisältöjä koskien. Siksi emme kannata, sponsoroi tai suosittele näitä kolmannen osapuolen verkkosivustoja tai niiden sisältöä tai muutoin ota minkäänlaista vastuuta niistä tai niiden sisällöstä tai saatavuudesta. Varsinkaan emme ota minkäänlaista vastuuta sellaisista väitteistä, joiden mukaan kolmannen osapuolen omistama sisältö (riippumatta siitä, onko se julkaistu näillä tai joillakin muilla verkkosivuilla) loukkaisi jonkun tahon immateriaalioikeuksia, tai minkäänlaista vastuuta tällaisella kolmannen osapuolen verkkosivustolla tai kolmannen osapuolen sisällössä olevasta tiedosta tai mielipiteestä.

Tämän verkkosivun muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa mitä tahansa tämän verkkosivun osaa tai tätä oikeudellista huomautusta milloin tahansa ilman ilmoitusta. Kaikki tähän oikeudelliseen huomautukseen tehdyt muutokset astuvat voimaan seuraavalla kerralla, kun vierailet verkkosivulla. Yllä mainitusta huolimatta meillä ei ole velvoitetta pitää tätä verkkosivua ajan tasalla.

Media

Seuraa meitä

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, SwitzerlandOikeudellinen huomautus Yksityisyyden suoja