Finox Biotech is a member of the Richter Group
home
her finder du os

juridisk meddelelse

Dette website tilhører FINOX AG, Burgdorf Schweiz. Vi har været omhyggelige med at sammensætte dette website, men fralægger os imidlertid ansvaret for handlinger udført af andre personer eller organisationer, uanset hvor de befinder sig, og som er en direkte eller indirekte følge af oplysninger, der er indeholdt på dette website, eller websites, hvortil der er opnået adgang via dette website, uanset om sådanne oplysninger er stillet til rådighed af os eller af tredjepart. Intet på dette website skal forstås som rådgivning eller anbefalinger. Dette website skal ikke danne grundlag for nogen beslutninger eller handlinger.

Da der løbende opnås nye medicinske fremskridt og udviklinger, kan dette medføre, at oplysningerne på dette website ikke altid er fuldt opdaterede, og derfor stilles sådanne oplysninger til rådighed ’som de er’ og ’som de forefindes’. Vi giver ingen garantier, erklæringer eller tilsagn, hverken eksplicit eller implicit, om dette websites indhold. Enhver brug af oplysninger, der er indhentet, downloadet fra eller via dette website, sker udelukkende efter brugerens eget skøn og på eget ansvar.

Oplysninger på dette website er ikke beregnet som erstatning for lægefaglig rådgivning. Oplysninger om de produkter, der er omtalt på dette website, kan variere fra land til land. Patienter og sundhedsfagligt personale bør konsultere lokale sundhedsinstanser og godkendelsesmyndigheder for at indhente oplysninger, der er relevante for netop deres land. DU SKAL KONSULTERE EN RELEVANT UDDANNET SUNDHEDSFAGLIG PERSON OM ALLE PROBLEMER ELLER EMNER, SOM OMTALES PÅ DETTE WEBSITE, FØR DU BESLUTTER DIG FOR EN BESTEMT FREMGANGSMÅDE.

ophavsret

Ophavsrettighederne til dette website, inklusive men ikke begrænset til, alle dokumenter, filer, tekster, billeder, grafiske fremstillinger, enheder og koder samt til websitets generelle ’helhedsindtryk’ ejes af FINOX AG, Burgdorf, Schweiz (Alle rettigheder forbeholdes) eller dettes tredjepartsleverandører.

Du har tilladelse til at kopiere og udskrive uddrag eller dokumenter fra dette website (bortset fra indhold, der ejes af tredjepart, og som er anført som sådant) til eget brug og ikke-kommercielt formål, forudsat at sådanne kopier eller udskrifter overholder alle ophavsrettigheder eller andre meddelelser om ejerskab samt enhver ansvarsfraskrivelse indeholdt heri. Logoer og varemærker tilhørende FINOX må ikke bruges eller gengives uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Ud over det, der udtrykkeligt er angivet ovenfor, er gengivelse af dele af eller hele indholdet på dette website i en hvilken som helst form forbudt, herunder indsættelse i egne rammer (”framing”), udformning af afledt materiale baseret på dette website og/eller dets indhold, inkorporering i andre websites, elektroniske informationssøgningssystemer eller publikationer. Der må ikke indsættes links til dette website på andre websites uden forudgående skriftligt samtykke fra FINOX.

Vi kan ikke garantere, at du har ret til at bruge indhold, der ejes af tredjepart, og som er tilgængeligt på dette website, og du skal indhente tilladelse fra tredjepartsejeren, før du bruger eller downloader sådant indhold. Indhold, som er beskyttet af ophavsret, må ikke ændres, og meddelelser om kreditering af forfatter eller meddelelser om ophavsret, der fremgår af indholdet, må ikke ændres uden forudgående relevante tilladelser.

Bortset fra den begrænsede tilladelse, der er anført ovenfor, skal intet på dette website forstås som tildeling af anden rettighed eller licens.

Alle produktnavne, der henvises til på dette website, er varemærker tilhørende FINOX, med undtagelse af de mærker, der anføres som ejet af andre virksomheder, og alle rettigheder forbeholdes.

ret til at bruge oplysninger der er leveret af bruger

Hvis du indsender materiale til præsentation på dette website (inklusive, men ikke begrænset til, personlige oplysninger, knowhow, kommentarer, idéer, spørgsmål, teknikker, uddrag eller lignende), accepterer du, (i) at dette materiale ikke vil blive anset for at være fortroligt, og (ii) at du giver os en global, vedvarende, royalty-fri og ikke-eksklusiv tilladelse til at anvende, formidle, kopiere, ændre, tilpasse, offentligt fremvise og oversætte alt eller dele af sådant materiale med henblik på et hvilket som helst formål og uden nogen begrænsninger. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne eller slette ethvert materiale, du indsender til inddragelse på dette website.

tredjepartswebsites og disses indhold

På dette website kan der findes indhold, der ejes af tredjepart (f.eks. artikler, data eller uddrag), og det kan også indeholde hyperlinks til websites, der ejes af tredjepart. Vi stiller dette indhold og disse links, der ejes af tredjepart, til rådighed på websitet som en service for vores brugere. Vi har ingen kontrol over de websites eller det indhold, som vi henviser til, og som ejes af tredjepart, og som du får adgang til, eller som er tilgængeligt på dette website, og derfor tiltræder, støtter, anbefaler eller på anden måde accepterer vi ikke ansvaret for tredjeparts websites eller indhold eller for tilgængeligheden til sådanne websites. I særdeleshed påtager vi os ikke erstatningsansvar, der opstår som følge af påstande om, at indhold, der ejes af tredjepart (hvad enten det er offentliggjort på dette eller andre websites), krænker en persons immaterielle rettigheder, eller erstatningsansvar, der opstår som følge af oplysninger eller meninger, der er indeholdt i tredjeparts website eller indhold.

ændringer af dette website

Vi forbeholder os retten til uden varsel og til enhver tid at ændre enhver del af dette website eller denne juridiske meddelelse. Ændringer af denne juridiske meddelelse er gældende fra den næste gang, du besøger dette website. Uanset ovenstående er vi ikke forpligtet til at opdatere dette website.

Media

Log ind for at opdatere

Finox Biotech is a member of the Richter Group © FINOX AG Burgdorf, Schweiz juridisk meddelelse brug af personoplysninger